Norm Kadro Veri Girişlerinde Dikkat Edilecek Hususlar