Personel Habib OCAK

Habib OCAK

Habib OCAK

Öğretmen

MEBBİS Yöneticisi - DYS İl Temsilcisi
 

 

1. Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek,

2. Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak,

3. Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

4. Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

5. Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,

6. Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

7. Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,

8. Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

9. Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

10. Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak,

11. İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,

12. Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

13. ÖSYM Diploma işlemlerinin internet üzerinde veri girişinin sağlanması ve ÖSYM’ye bildirilmesi.

14. ÖSS ve SBS Sınav Sonuçları sonucunda istatistikî bilgileri toplamak, düzenlemek ve ilgili yerlere sunmak.

15. e-Okul Projesi kapsamında teknik olarak iş ve işlemleri yürütmek.

16. Mebbis Yöneticisi görevlendirme onaylarını almak.

17. Bakanlığımızca oluşturulan internet tabanlı projelerin eğitimini vermek, kullanılmasını sağlamak, iş ve işlemlerini takip etmek.

18. TEFBİS Projesi kapsamında teknik olarak iş ve işlemleri yürütmek.

19. E - Etüt Projesi

20. E – Konferanslar

21. Performans Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

22. Eğitim ve öğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Sınıflarının, bilgisayar sayıları ile bilgisayarların teknik özelliklerine ilişkin gelişmeleri takip etmek, istatistikî bilgileri derlemek,

23. Bilişim Teknolojileri Sınıflarının bakım, onarım iş ve işlemlerini takip ederek arızaların zamanında giderilmesini sağlamak,

24. E-Yaygın (Hem)Otomasyon Projesi kapsamında teknik olarak iş ve işlemleri yürütmek.

25. Bilişim ile ilgili Müdürlükte staj yapan öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek.

26. Sorumlu oldukları Birim Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 
Geri
 Yayın:15.04.2013 - Güncelleme:15.04.2013 - 15:14 - Görüntülenme:1224 - İlgili Birim : Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Şubesi - İlgili Birim Telefonu : 03882323272 - 148