25-26.11.2015 Ortak Sınavlarda Yapılması Gerekenler